Rasmus Pettersson Vik

Rasmus
Pettersson VIk

Porträtt - skärpa - vinjett - kurva - 1-1.jpg

Om mig

Jag är 25 år gammal, född och uppvuxen i Härnösand. Ett av mina stora intressen är restaurering och användning av äldre verktyg, speciellt yxor. Sedan nio år är jag scoutledare, just nu för åldersgruppen 10-12 år.

 

Erfarenhet

Härnösands pastorat, förvaltningsassistent

Januari 2018 -

I min nuvarande tjänst som förvaltningsassistent har jag ansvar för pastoratets IT-miljö. Det innefattar alltifrån inköp av utrustning, installation, projektering, budgetarbete till användarsupport.

Jag har även huvudansvaret för pastoratets arkiv och diarium, där jag bland annat fungerar som registrator. Vid behov assisterar jag expeditionen med hantering av inkomna bokningar och lokaluthyrningar. Här ingår även bokningar av förrättningar, med tillhörande kyrkobokföring.

Efter pastoratsbildningen har mycket arbete gått åt till att upprätta rutiner för hur det administrativa arbetet ska göras. Det har varit både givande och roligt.

Härnösands domkyrkoförsamling, administrativ assistent

Augusti - december 2016, juni - juli 2017, september - december 2017

Under de här perioderna hade jag olika långa vikariat där jag arbetade på församlingsexpeditionen. I mina uppgifter ingick att svara i församlingens telefonväxel, bokningar av lokaler och förrättningar, med tillhörande kyrkobokföring, samt diarieföring av upprättade och inkomna handlingar.

Härnösands domkyrkoförsamling, IT-Tekniker

Februari 2017 - Juni 2017

Som IT-tekniker i församlingen arbetade jag framförallt med att inventera och utforma ett inventariesystem för församlingens IT-utrustning. Jag fungerade även som support till användarna, samt ansvarade för inköp av inventarier och konfigurering av dessa.

Härnösands domkyrkoförsamling, Assistent, begravningsverksamheten

Maj 2017 - Juli 2017

Som assistent till begravningsverksamheten hjälpte jag till med att underhålla församlingens gravregister, samt hantera övergången till en ny gravskötselprislista. Under perioden arbetade jag även med att hantera korrespondens gällande anmälningar av nya gravrättsinnehavare.

Härnösands domkyrkoförsamling, DomKyrkovaktmästare

Juni - augusti 2014, juni- augusti 2015, juni - december 2016, juni - augusti 2017

Som domkyrkovaktmästare har jag tjänstgjort vid dop, vigslar och begravningar, samt församlingens gudstjänster. Som vaktmästare har man ansvaret attt duka altaret och sköta ljud och ljus i kyrkan och begravningskapellet. Arbetet innefattade även lokalvård av kyrkan, begravningskapellet, församlingensexpeditionen och församlingsgården. Även hantering av kistor, kisttransport samt jordsänkning har jag erfarenhet av.

Intressen

Friluftsliv
Scouting
Slöjd
Verktyg

Utbildning

Svenska kyrkan

CERTIFIERINGSUTBILDNING KYRKOBOKFÖRING
September 2018

Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKANS KOLLEKT OCH BETALSYSTEM
Mars 2018

Scouternas folkhögskola

BRONSGJUTNING I FÖRLORAD FORM
Juli 2017, juni 2018.

Stockholms tekniska institut

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIKER
September 2014 - juni 2016

Scouternas folkhögskola

SMIDE
Juli 2015

Scouternas folkhögskola

TRÄDFÄLLNING MED YXA OCH PIK
Juli 2014

mITTUNIVERSITETET

DATATEKNIKPROGRAMMET
Augusti 2012 - mars 2014

NTI-Gymnasiet

EL-PROGRAMMET, INRIKTN. DATATEKNIK, FÖRDJUPNING INOM PROGRAMMERING.

Augusti 2010 - juni 2012.

Andra erfarenheter

Avdelningsledare i KFUM:s Scoutkår i Härnösand, aug 2012 -
Styrelseledamot. KFUM:s Scoutkår i Härnösand, mar 2009 -
Styrelseledamot, Riksroverscoutkommittén, feb 2013 - feb 2014
Körkort B för personbil

Kontakt

Epost: rasmus@pettersson-vik.se