Jonsson & Skog

Jag har nu skaftat den övre yxan smidd av Johan Jonsson, förste smeden i Hjärtum. Den nedre är smidd av Johan Skog, Jonssons lärling.

Jonssonyxan smiddes av Johan Jonsson någon gång mellan 1885 och hans död 1929.

Johan Jonsson föddes i Hjärtum den 3 november 1844. 1869 utvandrade han, likt många andra svenskar, till Norge i brist på arbete i hemlandet. I Norge tog han anställning hos smidesmästaren O. Siversen i Vigedalsosen och blev kvar där i tio år. Av Siversen lärde sig Jonsson att smida yxor och hur dessa skulle härdas. Hösten 1885 återvände Jonsson till Hjärtum, där han smidde yxor och levde där till sin död 1929.

Jonssons lärling Johan Skog skrev i ett brev 1954:

han gjorde det gärna rätt och slätt, men det låg alltid något särskilt vackert över allt vad han gjorde.