Jubileumsyxa från Hults bruk och minnesyxa från Holmens bruk

För ett tag sedan fick jag tag på en jubileumsyxa från Hults bruk. Utdelad till arbetare under 350 års jubileum 1947.

 För en nyare stund sedan fick jag tag på en nästan likadan yxa men som istället är stämplad Holmens bruk. Enligt utsago är det en minnesgåva.

Under åren 1944 fram till 1988 ägdes Hults bruk av Holmens bruks och fabriks AB. 1988 köptes det av Tors Hammare och ingår nu i Hultaforskoncernen.

upload.jpg
Hults bruk AB  Grundat 1697.

Hults bruk AB

Grundat 1697.

Holmen.

Holmen.

Verkar vara Agdorfix på båda, Hults bruk till vänster.

Verkar vara Agdorfix på båda, Hults bruk till vänster.