Restaurering av en Billnäs 61.1

Tillsammans med en bunt andra finska yxor fick jag även en Billnäs 61.2 yxa. Den var spikhuggen och hade ganska utsliten slagnacke, men inget jätteallvarligt. Sedan tidigare har jag en 61.1 som jag också restaurerat. Modellen 61.1 väger 600g och 61.2 800g. Det som skiljer sig mellan de båda är att 61.2 har lite längre skaftholk och något större slagnacke, i övrigt är egglängden och huvudprofilen den samma.

Så här såg den ut innan.

Efter en stunds rostborttagning med roterande stålborste och filning och sandning.

 Därefter doppades yxhuvudet i en blåneringsvätska (inköpt från Stockholms Vapenfabrik) och efteråt filades, bryndes och striglades eggen. Jag började med att fila eggprofilen platt med en relativt grov fil för att få bort alla spik- och stenhugg, därefter filade jag eggen så plan jag kunde.

Sida vid sida med en Billnäs 61.1