Bilder på yxor från Finland under åren 1939 - 1945

Nedan är bilder hämtade från Finlands försvarsmakts bildarkiv, som innehåller från vinterkriget, fortsättningskriget och lapplandskriget. Jag har gjort sökningar efter “kirves” och andra termer kopplade till yxor.

Bilderna som finns i arkivet är licensierade under Creative Commons CC BY 4.0. Det betyder att bilderna får användas, spridas, bearbetas och publiceras fritt, även i kommersiella sammanhang. - http://sa-kuva.fi/webneologinswe.html

Bilderna finns även i mitt filarkiv.