Posts tagged Finland
Finsk timmerbila

Denna timmerbila har inga synliga stämplar och det är oklart huruvida den är tillverkad vid ett bruk eller av en lokal smed. Vällningsfogarna syns tydligt, både där bladdelen vällts fast vid skaftholken, samt där eggstålet vällts in i bladet. "Hacket" mellan bladet och skaftholken motsvarar inte några av illustrationerna i Billnäs bruks kataloger.

Read More